Cinio Apêl Madagascar

Capel Penygraig

Ar ddydd Sul, Gorffennaf 7fed ar ôl oedfa a chymundeb o dan ofal y Parch Meirion Sewell bu aelodau capeli Penygraig a Rama am ginio yn y Llew Coch, Llandyfaelog fel rhan o’n hymgyrch i godi arian at Apêl Madagascar. Mae’r lluniau yn dangos yr aelodau yn aros yn eiddgar am y cinio blasus.

Mae’r llun isod yn dangos ein Gweinidog, Y Parch Meirion Sewell, yn cyflwyno englyn fel rhodd i Bryan Thomas, Gellionnen ar achlysur ei ddychafu yn Llywydd Cymdeithas Holstein UK mewn cinio arbennig yng Ngwesty Parc y Strade ar Orffennaf 3ydd. Dymunwn yn dda i Bryan yn ei flwyddyn mewn swydd.

        I gyfarch Bryan Gelliddu

ar ei ddyrchafu’n Llywydd Holstein UK,

Gorffennaf 3ydd, 2019Er clywed clôs y gwledydd – yn cynnal

acenion y meysydd,

un heno â’i ffermio’n ffydd

yn lleol yw eu Llywydd.

Geraint Roberts