Cyngerdd yn y Capel

Trosgwlyddo siec i’r Ŵyl Gerdd Dant a gynhaliwyd yn Llanelli 
Cyflwynwyd siec am £1,325 i Ŵyl Gerdd Dant Llanelli gan swyddogion Capel Penygraig yn ddiweddar, sef elw cyngerdd a gynhaliwyd yn y Capel ym mis Hydref. Yn y llun gwelir Kim Lloyd Jones, Ysgrifennydd yr Ŵyl Gerdd Dant yn derbyn y siec wrth Meinir James ac Elfyn Williams, dau o swyddogion y Capel.

Rhaglen Y Noson