Diaconiaid a Swyddogion

Gweinidog: Y Parchedig T Meirion Sewell Ffôn: 01558 823570/07760 383700
Ysgrifennydd: Meinir James Ffôn: 07399 355790
Ysgrifennydd y Pulpud: Geraint Roberts Ffôn: 07814 701079
Trysorydd: Elfyn Williams Ffôn: 01267 230418
Trysorydd y Cyfamodi ac Ysgrifennydd Ariannol: Eirwen Nicholls Ffôn 01267 231125
Arweinydd y Gân: Huw John
Diaconiaid: Gwyn Jones
Yvonne Lewis
Trefnwyr Oedfaon Aelodau: Judith Rees a Rhiannon Roberts