Trefn Oedfaon


Rydym yn falch i ddweud ein bod bellach wedi ail-agor ers dechrau mis Medi ac fe gynhelir oedfaon yng Nghapel Penygraig gan ddilyn y trefn oedfaon isod. Mae’n braf i gael bod nôl yng nghwmi’n gilydd ac mae croeso cynnes i chi ymuno â ni a byddai’n dda i gael eich cwmni.

Cofiwch gysylltu â ni os ydych angen unrhyw gymorth neu sgwrs – mae manylion cyswllt ar tudalen Cysylltu.

Ionawr1 – Dim Oedfa
8 – Parch John Gwilym Jones (10:30 yb)
15 – Parch Tom Evans, Cymun (10:30 yb)
24 – Cwrdd Eglwys (10:30 yb)
29 – Parch Gareth Morgan Jones (2:00 yp)
Chwefror5 – Dim Oedfa
12 – Annalyn Davies, Cymun (10:30 yb)
19 – Clyde Briggs (10:30 yb)
26 –
Mawrth5 – Dim Oedfa
12 – Alun Lenny (10:30 yb)
19 – Parch Mary Thorley (10:30 yb)
26 – Parch Andrew Lenny, Cymun (10:30 yb)
Ebrill


2 – Dim Oedfa
9 – Oedfa Sul y Pasg yn Rama (1.30 yp)
16 – Parch Gareth Ioan (10:30 yb)
23 – Parch Jeff Williams,  Cymun (10:30 yb)
30 – Cwrdd Eglwys (10:30 yb)
Mai7 – Catrin Thomas (10:30 yb)         
14 – Cymorth Cristnogol
21 – Oedfa Undebol Penygraig, Parch Ryan Thomas, Cymun (10:30 yb)
28 – Nigel Davies (10:30 yb)
Mehefin


4 – Dim Oedfa
11 – Delyth Morgans Phillips, Cymun (10:30 yb)
18 – Cwrdd Undebol Tabernacl, Parch Andrew Lenny (10:30 yb)
25 – Stephen Evans (10:30 yb)                            
Gorffennaf


2 – Cwrdd Undebol Rama, Parch Illtyd Prothero (2:00 yp)
9 – Sul Sbesial
16 – Parch Emyr Gwyn Evans, Cymun (10:30 yb)
Ymarfer Cymanfa ym Mhenygraig (5:oo yh)
23 – Parch Gareth Morgan Jones (2:00 yp)
30 – Dim Oedfa
Awst Dim Oedfaon
Medi


3 – Clyde Briggs (10:30 yb)
10 -Cwrdd Undebol Penygraig, Arwel Evans (10:30 yb)
Ymarfer Cymanfa ym Mhenygraig (5:oo yh)
17 – Cwrdd Undebol Tabernacl, Parch Desmond Davies (10:30 yb)
24 – Cymanfa Ganu Undebol Caerfyrddin a’r cylch ym Mhenygraig (5:00 yh)
Hydref1 – Parch Tom Evans Cymun (10:30 yb)
8 –  Parch Emyr Gwyn Evans, Cwrdd Diolchgarwch (7:00 yh)
15 – Catrin Thomas (2:00 yp)
22 – Dim Oedfa
29 – Parch Gareth Morgan Jones (10:30 yb)
Tachwedd


5 – Cwrdd Eglwys (10:30 yb)
12 – Alun Lenny, Cymun (10:30 yb)
19 – Cwrdd Undebol Philadelphia, Tudur Dylan Jones (2:oo yh)
26 – Ymarfer Plygain (10:30 yb)
Rhagfyr

3 – Oedfa Aelodau (10:30 yb)
10 – Ymarfer Plygain (10:30 yb)
Gwasanaeth Plygain (6.30yh)
17  – Dr Ryland Jones (10:30 yb)
24 – Oedfa Noswyl Nadolig, Parch Tom Evans (7:00 yh)
31 – Dim Oedfa