Trefn Oedfaon


Rydym yn falch i ddweud ein bod bellach wedi ail-agor ers dechrau mis Medi ac fe gynhelir oedfaon yng Nghapel Penygraig gan ddilyn y trefn oedfaon isod. Mae’n braf i gael bod nôl yng nghwmi’n gilydd ac mae croeso cynnes i chi ymuno â ni a byddai’n dda i gael eich cwmni.

Cofiwch gysylltu â ni os ydych angen unrhyw gymorth neu sgwrs – mae manylion cyswllt ar tudalen Cysylltu.

Medi
5ed – Y Gweinidog
12fed – Y Parch Euros Jones Evans
19 fed – Y Gweinidog
26ain – Dim oedfa
Hydref 3ydd – Y Gweinidog -Oedfa Goffa
4ydd – Cwrdd Diolchgarwch am 7yh – Y Parch Andrew Lenny
10fed – Dim oedfa
17fed – Y Gweinidog / Cwrdd Eglwys
24ain – Y Parch Wynn Vittle
31ain – Y Gweinidog, Mr Meirion Sewell
Tachwedd 7fed – Y Gweinidog (Oedfa Gymun)
14fed – Dim oedfa
21ain – Y Gweinidog
28ain – Mr Alun Lenny
Rhagfyr5ed – Y Gweinidog (0edfa Gymun)
12fed – Oedfa aelodau
19fed – Y Gweinidog
24ain – Oedfa Nadolig (Cymun), 7yh, Y Gweinidog
26ain – Y Gweinidog