Trefn Oedfaon


Rydym yn falch i ddweud ein bod bellach wedi ail-agor ers dechrau mis Medi ac fe gynhelir oedfaon yng Nghapel Penygraig gan ddilyn y trefn oedfaon isod. Mae’n braf i gael bod nôl yng nghwmi’n gilydd ac mae croeso cynnes i chi ymuno â ni a byddai’n dda i gael eich cwmni.

Cofiwch gysylltu â ni os ydych angen unrhyw gymorth neu sgwrs – mae manylion cyswllt ar tudalen Cysylltu.

Ionawr 2 – Gweinidog (Cymun)
9 – Parch Tom Evans
16 – Oedfa Aelodau
23 – Parch Iwan Vaughan Evans
30 – Gareth Ioan
Chwefror6 – Oedfa Aelodau (10.30 yb)
13 – Alun Lenny (10.30 yb)
20 – Stephen Evans (10.30 yb)
27 – Parch Tom Defis (Cymun)(10.30 yb)
Mawrth6 – Clyde Briggs (2.00 yp)
13 – Parch Jeff Williams (10.30 yb)
20 – Dim Oedfa
27 – Parch Sian Elin Thomas (Cymun)(10.30 yb)
Ebrill3 – Dim Oedfa
10 – Cwrdd Eglwys (10.30 yb)
17 – Parch John Gwilym Jones – Oedfa Undebol Sul y Pasg (10.30 yb)
24 – Parch Emyr Gwyn Evans (10.30 yb)
Mai1 – Jean Voyle Williams (2.00 yp)
8 – Oedfa Cymorth Cristnogol – Parch Wynn Vittle (10.30 yb)
15 – Tudur Dylan, Gwyl Y Gwanwyn, (2.00 yp)
22 – Dim Oedfa
29 – Parch Gareth Morgan Jones (10.30 yb)
Mehefin5 – Hefin Wyn (2.00 yp)
12 – Parch Andrew Lenny (10.30 yb)
19 – Dim oedfa
26 – Garry Nicholas(10.30 yb)                            
Gorffennaf3 – Clyde Briggs (2.00 yp)
10 – Sul Sbesial
17 – Arwel Evans (10.30 yb)
24 – Oedfa Aelodau (10.30 yb)
31 – Dim Oedfa
Awst Dim Oedfaon
Medi 4 – Annalyn Davies (2.00 yp)
11 – Parch Wynn Vittle (10.30 yb)
18 – Ryan Thomas (10.30 yb)
25 – Dim Oedfa
Hydref 2 – Parch Tom Evans (10.30 yb)
9 – Cwrdd Diolchgarwch Parch Tom Defis (7 yh)        
16 – Cyngerdd yr Urdd (7 yh)
23 – Parch Euros Jones Evans
30 – Cwrdd Eglwys
Tachwedd 6 – Catrin Thomas (10.30 yb)
13 – Alun Lenny (10.30 yb)
20 – Parch Gareth Morgan Jones (2.00 yp)
27 – Ymarfer Plygain
Rhagfyr
4 – Parch Andrew Lenny (2.00 yp)
11 – Ymarfer Plygain (10.30 yb); Gwasanaeth Plygain am 6.30
18  –
24 – Oedfa Nadolig 7yh, Parch Wynn Vittle
25 – Dim oedfa