Trefn Oedfaon


Nid oes oedfaon yn y Capel ar hyn o bryd.
Cynhelir gwasanaethau rhithiol trwy gyfrwng Zoom yn ystod cyfnod clo’r pandemig a dyma’r trefniadau am yr wythnosau nesaf. Mae croeso i chi ymuno â ni.
Ymholiadau cyffredinol ac ymholiadau am gysylltu ar Zoom i Geraint Roberts ar 01267 229047 neu geraintroberts@btinternet.com

Mawrth 14eg – Y Parchg. Tom Defis (trwy Zoom)
21ain – Y Parchg. Andrew Lenny (trwy Zoom)
Ebrill 4ydd – Oedfa Aelodau (trwy Zoom)
18fed – Cwrdd Eglwys (trwy Zoom)
25ain – Y Parchg. Gareth Morgan Jones (trwy Zoom)
Mai 9fed – Oedfa Aelodau Cymorth Cristnogol (trwy Zoom)
16eg – Y Parchg. John Gwilym Jones (trwy Zoom)
23ain – Y Parchg. Gwyn Elfyn (trwy Zoom)
Mehefin6ed – Oedfa Aelodau (trwy Zoom)
20fed – y Parchg. Guto Llywelyn (trwy Zoom)
27ain – Annalyn Davies (trwy Zoom)
Gorffennaf4ydd – Y Parchg. Alun Lenny (trwy Zoom)
11eg – Sul Sbesial (2yp trwy Zoom)
18fed – Karen Owen (trwy Zoom)
AwstDim Oedfaon
Medi5ed – Y Gweinidog (Oedfa Gymun)
12fed – Y Parchg. Euros Jones Evans
19fed – Y Gweinidog
26ain – Gwyl Mawl Medi and 10yb a 2yp
Hydref3ydd – Y Gweinidog (Oedfa Gymun)
4ydd – Cwrdd Diolchgarwch 7yh, Y Parch Alun Lenny
10fed – Oedfa Aelodau
17fed – Y Gweinidog/Cwrdd Eglwys
24ain – Y Parchg. Wynn Vittle
31fed – Y Gweinidog
Tachwedd7fed – Y Gweinidog (Oedfa Gymun)
14fed – Y Parch Tom Evans
21ain- Y Gweinidog
28ain – Ymarfer Plygain
Rhagfyr5ed – Y Gweinidog (Oedfa Gymun)
12fed – Ymarfer Plygain gyda Gwasanaeth Plygain am 6.30 yh
19eg – Y Gweinidog
24ain – Oedfa Nadolig, Y Gweinidog (Cymun)
26ain – Y Gweinidog