Ysgol Sul

Croeso i dudalen yr Ysgol Sul!

Er nad oes gennym Ysgol Sul ym Mhenygraig ar hyn o bryd, mae modd gwneud llu o weithgareddau a darllen hanesion o’r  Beibl ar-lein drwy’r wefannnau isod

https://www.ysgolsul.com/
https://www.gair.cymru